กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอโนนนารายณ์

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอโนนนารายณ์

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลหนองหลวง 2 1 0 0 1 4
ตำบลคำผง 0 0 0 0 0 0
ตำบลโนน 0 0 0 0 0 0
ตำบลระเวียง 0 1 0 0 0 1
ตำบลหนองเทพ 1 0 0 0 1 2

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอโนนนารายณ์

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอโนนนารายณ์

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอโนนนารายณ์

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลหนองหลวง 0 2 0 0 0 2
ตำบลคำผง 0 0 0 0 0 0
ตำบลโนน 0 0 0 0 0 0
ตำบลระเวียง 0 1 0 0 0 1
ตำบลหนองเทพ 0 1 0 0 0 1

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอโนนนารายณ์ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอโนนนารายณ์ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 2
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1
จำนวนรถภาพรวม

7 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 20:33:33
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 14:06:45
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

1 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 16:11:03
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-25 17:11:52