กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอเขวาสินรินทร์

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอเขวาสินรินทร์

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลเขวาสินทรินทร์ 3 5 0 1 3 12
ตำบลบึง 0 1 1 0 0 2
ตำบลตากูก 0 2 0 1 1 4
ตำบลปราสาททอง 3 0 0 0 0 3
ตำบลบ้านแร่ 3 0 0 0 0 3

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอเขวาสินรินทร์

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอเขวาสินรินทร์

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอเขวาสินรินทร์

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอเขวาสินรินทร์ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอเขวาสินรินทร์ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 1
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 9
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 2
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 5
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
จำนวนรถภาพรวม

24 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 21:42:09
จำนวนรถ

12 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:27:12
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 12:12:27
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 16:47:32
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 12:44:18
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 16:35:11