กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอพนมดงรัก

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอพนมดงรัก

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลบักได 10 5 2 6 1 24
ตำบลโคกกลาง 0 2 0 0 0 2
ตำบลจีกแดก 0 3 0 0 0 3
ตำบลตาเมียง 0 1 1 0 0 2

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอพนมดงรัก

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอพนมดงรัก

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอพนมดงรัก

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลบักได 0 5 2 0 0 7
ตำบลโคกกลาง 0 3 0 0 0 3
ตำบลจีกแดก 0 0 0 0 0 0
ตำบลตาเมียง 0 1 0 0 0 1

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอพนมดงรัก แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอพนมดงรัก แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 3
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 5
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 13
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 2
จำนวนรถภาพรวม

31 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 21:33:29
จำนวนรถ

24 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 16:09:46
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 14:19:41
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 12:49:58
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 11:22:49