กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอสังขะ

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอสังขะ

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลสังขะ 4 7 7 1 0 19
ตำบลขอนแตก 0 0 0 0 0 0
ตำบลดม 3 0 0 0 0 3
ตำบลพระแก้ว 3 0 0 0 0 3
ตำบลบ้านจารย์ 1 0 1 0 0 2
ตำบลกระเทียม 2 1 0 0 0 3
ตำบลสะกาด 2 0 0 1 0 3
ตำบลตาตุม 1 2 1 0 0 4
ตำบลทับทัน 0 1 2 0 1 4
ตำบลตาคง 2 1 0 0 1 4
ตำบลบ้านชบ 1 0 0 0 0 1
ตำบลเทพรักษา 2 2 1 0 0 5

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอสังขะ

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอสังขะ

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอสังขะ

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอสังขะ แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอสังขะ แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 3
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 1
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 4
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 20
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 4
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 3
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 3
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) อื่น ๆ 2
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 1
จำนวนรถภาพรวม

51 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 21:16:14
จำนวนรถ

19 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-24 11:46:09
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 14:21:14
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-21 11:21:01
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-15 18:43:55
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-22 15:53:36
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 14:26:34
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 11:41:07
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-21 13:12:49
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 13:37:56
จำนวนรถ

1 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 11:00:16
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-21 12:27:48