กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอสนม

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอสนม

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลสนม 12 0 0 0 0 12
ตำบลโพนโก 0 1 0 1 0 2
ตำบลหนองระฆัง 1 1 0 2 0 4
ตำบลนานวน 0 2 0 1 0 3
ตำบลแคน 4 0 0 0 1 5
ตำบลหัวงัว 2 1 0 0 1 4

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอสนม

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอสนม

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอสนม

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลสนม 0 0 0 0 0 0
ตำบลโพนโก 0 2 0 0 0 2
ตำบลหนองระฆัง 0 2 0 0 0 2
ตำบลนานวน 0 0 0 0 0 0
ตำบลแคน 0 1 0 0 0 1
ตำบลหัวงัว 0 1 0 0 0 1

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอสนม แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอสนม แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสาร อื่น ๆ 2
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 4
รถพยาบาล อื่น ๆ 1
รถนั่งส่วนกลาง อื่น ๆ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 7
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 5
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 1
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 5
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
จำนวนรถภาพรวม

30 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 21:40:10
จำนวนรถ

12 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-02-21 09:16:58
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 16:17:39
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 14:45:09
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 16:33:21
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 15:30:03
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 14:21:37