กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอรัตนบุรี

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอรัตนบุรี

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลรัตนบุรี 15 1 0 0 0 16
ตำบลธาตุ 3 0 0 0 0 3
ตำบลแก 2 0 1 0 0 3
ตำบลดอนแรด 3 1 0 0 0 4
ตำบลหนองบัวทอง 2 0 1 1 0 4
ตำบลหนองบัวบาน 7 0 0 0 0 7
ตำบลไผ่ 2 3 0 0 0 5
ตำบลเบิด 4 0 0 3 0 7
ตำบลน้ำเขียว 1 1 0 0 0 2
ตำบลกุดขาคีม 3 0 0 0 0 3
ตำบลยางสว่าง 0 3 0 0 0 3
ตำบลทับใหญ่ 0 2 0 1 0 3

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอรัตนบุรี

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอรัตนบุรี

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอรัตนบุรี

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอรัตนบุรี แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอรัตนบุรี แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 7
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 36
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 4
รถจักรยานยนต์ อื่น ๆ 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 7
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1
จำนวนรถภาพรวม

60 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 20:19:56
จำนวนรถ

16 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-28 12:11:34
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 10:28:49
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-17 14:16:37
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 11:15:22
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 11:17:54
จำนวนรถ

7 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-27 16:34:05
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 11:33:15
จำนวนรถ

7 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 19:31:39
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 08:52:30
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 11:00:18
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-18 10:39:32
จำนวนรถ

3 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-19 11:56:14