กราฟภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอกาบเชิง

ข้อมูลภาพรวมของสถานะการใช้รถ/สภาพรถ อำเภอกาบเชิง

ตำบล ใช้ได้ปกติ
/สภาพดี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 1-5 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อม 6-10 ครั้ง/ปี
ใช้ได้แต่สภาพไม่ดี
/ซ่อมมากกว่า 10 ครั้ง/ปี
ใช้งานไม่ได้ รวม
ตำบลกาบเชิง 3 4 7 1 3 18
ตำบลคูตัน 0 0 0 0 2 2
ตำบลด่าน 2 0 1 0 2 5
ตำบลแนงมุด 2 0 0 0 5 7
ตำบลโคกตะเคียน 0 0 0 0 0 0
ตำบลตะเคียน 0 1 0 0 3 4

ภาพรวมคุ้มครองประกันภัยภาพรวมอำเภอกาบเชิง

ภาพรวมแหล่งงบประมาณภาพรวมอำเภอกาบเชิง

แผนจัดซื้อรถ 5 ปี ภาพรวมอำเภอกาบเชิง

ตำบล 2562 2563 2564 2565 2566 รวมแผน 5 ปี
ตำบลกาบเชิง 0 5 0 0 0 5
ตำบลคูตัน 0 2 0 0 0 2
ตำบลด่าน 0 4 0 0 0 4
ตำบลแนงมุด 0 0 0 0 0 0
ตำบลโคกตะเคียน 0 0 0 0 0 0
ตำบลตะเคียน 0 2 0 0 0 2

กราฟสรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอกาบเชิง แยกตามประเภทรถ

สรุปข้อมูลรถภาพรวมอำเภอกาบเชิง แยกตามรายการรถ

รายการ จำนวน
รถตู้ /รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 8
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 8
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี 1
รถจักรยานยนต์ ขนาดน้อยกว่า 110 ซีซี 7
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 4
จำนวนรถภาพรวม

36 รายการ

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2021-06-13 21:31:26
จำนวนรถ

18 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-12 15:22:55
จำนวนรถ

2 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-12 12:25:31
จำนวนรถ

5 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-31 19:26:27
จำนวนรถ

7 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-12 10:39:16
จำนวนรถ

0 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ :
จำนวนรถ

4 รายการ

บันทึกข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2019-03-11 14:44:22